Bạn click vào đây xem hướng dẫn Thống kê đặc biệt ngày mai hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt ngày mai trong quá khứ
Đây là một chương trình thống kê các dữ liệu đặc biệt đã về trong quá khứ có 2 số cuối giống với lần quay mới nhất và dữ liệu đặc biệt về trong lần quay ngày mai (kế tiếp) của các năm trước. Nhờ đó bạn có thể có thêm nhiều thông tin trước khi đưa ra quyết định thống kê của mình. Nhiều khi nó khá hữu ích đấy. Rất mong chương trình sẽ đem lại nhiều may mắn cho các bạn. Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày rồi bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Biên ngày:  (dd/mm/yyyy)

1. Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 04 ra ngày 30/03/2023

Ngày 10/01/2000 về 15704 sau đó ngày 11/01/2000 về 17145
Ngày 18/04/2000 về 40704 sau đó ngày 19/04/2000 về 82049
Ngày 21/04/2000 về 24804 sau đó ngày 22/04/2000 về 21262
Ngày 22/08/2000 về 95404 sau đó ngày 23/08/2000 về 54457
Ngày 11/12/2000 về 97604 sau đó ngày 12/12/2000 về 23073
Ngày 28/07/2001 về 76004 sau đó ngày 29/07/2001 về 67084
Ngày 10/09/2001 về 55604 sau đó ngày 11/09/2001 về 09853
Ngày 13/10/2001 về 51404 sau đó ngày 14/10/2001 về 76649
Ngày 15/05/2002 về 91904 sau đó ngày 16/05/2002 về 81546
Ngày 03/09/2002 về 50604 sau đó ngày 04/09/2002 về 42991
Ngày 08/10/2002 về 02004 sau đó ngày 09/10/2002 về 03974
Ngày 23/11/2002 về 99704 sau đó ngày 24/11/2002 về 42114
Ngày 06/10/2003 về 72604 sau đó ngày 07/10/2003 về 25088
Ngày 15/06/2004 về 82404 sau đó ngày 16/06/2004 về 01801
Ngày 19/08/2004 về 68304 sau đó ngày 20/08/2004 về 27577
Ngày 14/01/2005 về 74604 sau đó ngày 15/01/2005 về 99024
Ngày 28/08/2005 về 83404 sau đó ngày 29/08/2005 về 13927
Ngày 04/12/2005 về 80004 sau đó ngày 05/12/2005 về 75026
Ngày 04/07/2006 về 99704 sau đó ngày 05/07/2006 về 92067
Ngày 15/07/2006 về 16504 sau đó ngày 16/07/2006 về 25048
Ngày 23/10/2006 về 36004 sau đó ngày 24/10/2006 về 31624
Ngày 09/12/2006 về 84204 sau đó ngày 10/12/2006 về 90771
Ngày 06/04/2008 về 54804 sau đó ngày 07/04/2008 về 18983
Ngày 16/08/2008 về 07304 sau đó ngày 17/08/2008 về 20221
Ngày 21/12/2008 về 97904 sau đó ngày 22/12/2008 về 95330
Ngày 01/10/2009 về 75304 sau đó ngày 02/10/2009 về 80975
Ngày 24/12/2009 về 50804 sau đó ngày 25/12/2009 về 36074
Ngày 14/01/2010 về 80204 sau đó ngày 15/01/2010 về 24011
Ngày 26/01/2010 về 16904 sau đó ngày 27/01/2010 về 83647
Ngày 25/02/2010 về 43504 sau đó ngày 26/02/2010 về 72122
Ngày 11/03/2010 về 02904 sau đó ngày 12/03/2010 về 60467
Ngày 10/06/2010 về 61804 sau đó ngày 11/06/2010 về 60593
Ngày 25/07/2011 về 19804 sau đó ngày 26/07/2011 về 60018
Ngày 06/11/2011 về 32504 sau đó ngày 07/11/2011 về 63169
Ngày 12/11/2011 về 83004 sau đó ngày 13/11/2011 về 69843
Ngày 20/11/2011 về 22704 sau đó ngày 21/11/2011 về 92397
Ngày 12/12/2011 về 95304 sau đó ngày 13/12/2011 về 02023
Ngày 29/12/2011 về 34404 sau đó ngày 30/12/2011 về 38407
Ngày 02/06/2012 về 09704 sau đó ngày 03/06/2012 về 98641
Ngày 02/01/2013 về 10604 sau đó ngày 03/01/2013 về 20781
Ngày 02/02/2013 về 39204 sau đó ngày 03/02/2013 về 48124
Ngày 25/02/2013 về 65404 sau đó ngày 26/02/2013 về 36545
Ngày 05/03/2013 về 91904 sau đó ngày 06/03/2013 về 16998
Ngày 25/07/2013 về 08904 sau đó ngày 26/07/2013 về 82009
Ngày 12/09/2013 về 87404 sau đó ngày 13/09/2013 về 97705
Ngày 04/08/2014 về 53604 sau đó ngày 05/08/2014 về 24005
Ngày 06/08/2014 về 26004 sau đó ngày 07/08/2014 về 98053
Ngày 07/09/2014 về 95004 sau đó ngày 08/09/2014 về 70121
Ngày 19/09/2014 về 60804 sau đó ngày 20/09/2014 về 23315
Ngày 23/02/2015 về 01204 sau đó ngày 24/02/2015 về 67313
Ngày 31/03/2015 về 04704 sau đó ngày 01/04/2015 về 35200
Ngày 21/09/2015 về 08304 sau đó ngày 22/09/2015 về 84120
Ngày 25/01/2016 về 11704 sau đó ngày 26/01/2016 về 76605
Ngày 04/03/2016 về 74704 sau đó ngày 05/03/2016 về 61911
Ngày 25/05/2016 về 49604 sau đó ngày 26/05/2016 về 23854
Ngày 27/07/2016 về 45804 sau đó ngày 28/07/2016 về 03248
Ngày 02/10/2016 về 78904 sau đó ngày 03/10/2016 về 02821
Ngày 25/02/2017 về 87204 sau đó ngày 26/02/2017 về 34623
Ngày 12/10/2017 về 49604 sau đó ngày 13/10/2017 về 47028
Ngày 26/12/2017 về 12404 sau đó ngày 27/12/2017 về 84416
Ngày 11/05/2018 về 37704 sau đó ngày 12/05/2018 về 98581
Ngày 22/06/2019 về 13304 sau đó ngày 23/06/2019 về 84095
Ngày 02/01/2020 về 73604 sau đó ngày 03/01/2020 về 19143
Ngày 08/01/2020 về 78804 sau đó ngày 09/01/2020 về 91574
Ngày 20/02/2020 về 22204 sau đó ngày 21/02/2020 về 36089
Ngày 19/09/2020 về 54004 sau đó ngày 20/09/2020 về 05042
Ngày 30/11/2020 về 05104 sau đó ngày 01/12/2020 về 74507
Ngày 08/04/2021 về 63904 sau đó ngày 09/04/2021 về 52070
Ngày 26/05/2021 về 64904 sau đó ngày 27/05/2021 về 33003
Ngày 03/08/2021 về 10004 sau đó ngày 04/08/2021 về 46441
Ngày 26/12/2021 về 57404 sau đó ngày 27/12/2021 về 56903
Ngày 11/02/2022 về 49104 sau đó ngày 12/02/2022 về 85672
Ngày 05/07/2022 về 68404 sau đó ngày 06/07/2022 về 76796
Ngày 21/07/2022 về 27404 sau đó ngày 22/07/2022 về 04093
Ngày 16/08/2022 về 05904 sau đó ngày 17/08/2022 về 54182
Ngày 25/10/2022 về 50604 sau đó ngày 26/10/2022 về 19739
Ngày 27/10/2022 về 89604 sau đó ngày 28/10/2022 về 32041
Ngày 30/03/2023 về 11504 sau đó ngày 31/03/2023 về ???

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 04 là:

00:1 lần, 01:1 lần, 03:2 lần, 05:3 lần, 07:2 lần, 09:1 lần, 11:2 lần, 13:1 lần, 14:1 lần, 15:1 lần, 16:1 lần, 18:1 lần, 20:1 lần, 21:3 lần, 22:1 lần, 23:2 lần, 24:3 lần, 26:1 lần, 27:1 lần, 28:1 lần, 30:1 lần, 39:1 lần, 41:3 lần, 42:1 lần, 43:2 lần, 45:2 lần, 46:1 lần, 47:1 lần, 48:2 lần, 49:2 lần, 53:2 lần, 54:1 lần, 57:1 lần, 62:1 lần, 67:2 lần, 69:1 lần, 70:1 lần, 71:1 lần, 72:1 lần, 73:1 lần, 74:3 lần, 75:1 lần, 77:1 lần, 81:2 lần, 82:1 lần, 83:1 lần, 84:1 lần, 88:1 lần, 89:1 lần, 91:1 lần, 93:2 lần, 95:1 lần, 96:1 lần, 97:1 lần, 98:1 lần,

2. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 31/03 trong các năm trước đó

Ngày 31/03/2022 giải đặc biệt về 12239 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - đuôi 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 31/03/2021 giải đặc biệt về 06996 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - đuôi 6 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 31/03/2020 giải đặc biệt về 98819 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - đuôi 9 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 31/03/2019 giải đặc biệt về 13748 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - đuôi 8 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 31/03/2018 giải đặc biệt về 34439 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - đuôi 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 31/03/2017 giải đặc biệt về 57214 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - đuôi 4 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 31/03/2016 giải đặc biệt về 44978 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - đuôi 8 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 31/03/2015 giải đặc biệt về 04704 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - đuôi 4 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 31/03/2014 giải đặc biệt về 53984 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - đuôi 4 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 31/03/2013 giải đặc biệt về 28635 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - đuôi 5 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 31/03/2012 giải đặc biệt về 10668 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - đuôi 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 31/03/2011 giải đặc biệt về 16749 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - đuôi 9 - tổng 3 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 31/03/2010 giải đặc biệt về 79815 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - đuôi 5 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 31/03/2009 giải đặc biệt về 03161 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - đuôi 1 - tổng 7 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 31/03/2008 giải đặc biệt về 65636 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - đuôi 6 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 31/03/2007 giải đặc biệt về 93734 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - đuôi 4 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 31/03/2006 giải đặc biệt về 77592 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - đuôi 2 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 31/03/2005 giải đặc biệt về 82356 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - đuôi 6 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 31/03/2004 giải đặc biệt về 94634 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - đuôi 4 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 31/03/2003 giải đặc biệt về 25376 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - đuôi 6 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 31/03/2002 giải đặc biệt về 80920 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - đuôi 0 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 31/03/2001 giải đặc biệt về 12369 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - đuôi 9 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 31/03/2000 giải đặc biệt về 07064 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - đuôi 4 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa