Soi cầu lô 2 nháy trở lên
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lô Hai Nháy hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.


Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 30/03/2023
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu ra 2 nháy trở lên có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 01 04 06 07 08 09
Đầu 1 14 15 16 17
Đầu 2 20 24 25 26 27 28 29
Đầu 3
Đầu 4 45 46
Đầu 5 52 54 55 56 58 59
Đầu 6 61 62 64 65 66 67 68 69
Đầu 7
Đầu 8 81 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 91 94 96 97 99
 
5 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 66, 66
[002] Cặp số: 66, 66
[003] Cặp số: 56, 65
[004] Cặp số: 56, 65
[005] Cặp số: 84, 48
114 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[006] Cặp số: 55, 55
[007] Cặp số: 56, 65
[008] Cặp số: 55, 55
[009] Cặp số: 56, 65
[010] Cặp số: 56, 65
[011] Cặp số: 15, 51
[012] Cặp số: 16, 61
[013] Cặp số: 15, 51
[014] Cặp số: 16, 61
[015] Cặp số: 16, 61
[016] Cặp số: 25, 52
[017] Cặp số: 26, 62
[018] Cặp số: 25, 52
[019] Cặp số: 26, 62
[020] Cặp số: 26, 62
[021] Cặp số: 20, 02
[022] Cặp số: 20, 02
[023] Cặp số: 26, 62
[024] Cặp số: 28, 82
[025] Cặp số: 29, 92
[026] Cặp số: 24, 42
[027] Cặp số: 27, 72
[028] Cặp số: 00, 00
[029] Cặp số: 00, 00
[030] Cặp số: 06, 60
[031] Cặp số: 08, 80
[032] Cặp số: 09, 90
[033] Cặp số: 04, 40
[034] Cặp số: 07, 70
[035] Cặp số: 06, 60
[036] Cặp số: 09, 90
[037] Cặp số: 08, 80
[038] Cặp số: 09, 90
[039] Cặp số: 01, 10
[040] Cặp số: 06, 60
[041] Cặp số: 09, 90
[042] Cặp số: 08, 80
[043] Cặp số: 09, 90
[044] Cặp số: 01, 10
[045] Cặp số: 66, 66
[046] Cặp số: 68, 86
[047] Cặp số: 69, 96
[048] Cặp số: 64, 46
[049] Cặp số: 67, 76
[050] Cặp số: 69, 96
[051] Cặp số: 68, 86
[052] Cặp số: 69, 96
[053] Cặp số: 61, 16
[054] Cặp số: 45, 54
[055] Cặp số: 46, 64
[056] Cặp số: 45, 54
[057] Cặp số: 46, 64
[058] Cặp số: 46, 64
[059] Cặp số: 65, 56
[060] Cặp số: 65, 56
[061] Cặp số: 66, 66
[062] Cặp số: 55, 55
[063] Cặp số: 55, 55
[064] Cặp số: 56, 65
[065] Cặp số: 58, 85
[066] Cặp số: 58, 85
[067] Cặp số: 54, 45
[068] Cặp số: 59, 95
[069] Cặp số: 54, 45
[070] Cặp số: 52, 25
[071] Cặp số: 52, 25
[072] Cặp số: 54, 45
[073] Cặp số: 89, 98
[074] Cặp số: 88, 88
[075] Cặp số: 89, 98
[076] Cặp số: 81, 18
[077] Cặp số: 99, 99
[078] Cặp số: 94, 49
[079] Cặp số: 97, 79
[080] Cặp số: 89, 98
[081] Cặp số: 87, 78
[082] Cặp số: 86, 68
[083] Cặp số: 85, 58
[084] Cặp số: 86, 68
[085] Cặp số: 86, 68
[086] Cặp số: 68, 86
[087] Cặp số: 64, 46
[088] Cặp số: 69, 96
[089] Cặp số: 64, 46
[090] Cặp số: 62, 26
[091] Cặp số: 62, 26
[092] Cặp số: 64, 46
[093] Cặp số: 85, 58
[094] Cặp số: 86, 68
[095] Cặp số: 86, 68
[096] Cặp số: 54, 45
[097] Cặp số: 59, 95
[098] Cặp số: 54, 45
[099] Cặp số: 52, 25
[100] Cặp số: 52, 25
[101] Cặp số: 54, 45
[102] Cặp số: 46, 64
[103] Cặp số: 46, 64
[104] Cặp số: 69, 96
[105] Cặp số: 64, 46
[106] Cặp số: 62, 26
[107] Cặp số: 62, 26
[108] Cặp số: 64, 46
[109] Cặp số: 96, 69
[110] Cặp số: 46, 64
[111] Cặp số: 99, 99
[112] Cặp số: 91, 19
[113] Cặp số: 94, 49
[114] Cặp số: 97, 79
[115] Cặp số: 14, 41
[116] Cặp số: 17, 71
[117] Cặp số: 26, 62
[118] Cặp số: 62, 26
[119] Cặp số: 64, 46
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 2 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 2 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 1 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 3 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 1 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 3 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 5 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 1 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 2 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 4 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 1 lần
Cặp số 20, 02 xuất hiện 2 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 1 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 6 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 10 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 1 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 1 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 1 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 8 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 13 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 4 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 8 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 4 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 2 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 4 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 1 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 8 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 6 lần
Cặp số 81, 18 xuất hiện 1 lần
Cặp số 84, 48 xuất hiện 1 lần
Cặp số 87, 78 xuất hiện 1 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 1 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 3 lần
Cặp số 91, 19 xuất hiện 1 lần
Cặp số 94, 49 xuất hiện 2 lần
Cặp số 97, 79 xuất hiện 2 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 2 lần
rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa