Soi cầu lô tam giác
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lotto Tam Giác Cộng Dồn hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Soi theo giải, Số ngày cầu chạy kiểu soi rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.

Chú ý:
- Số ngày cầu chạy: khi xem một kiểu soi mới yêu cầu bạn chọn số ngày bằng 1 cho lần xem đầu. Các lần xem sau bạn có thể xem số ngày lớn hơn.
- Cầu cả cặp: là cầu được tính khi ghép cả 2 vị trí cầu theo chiều xuôi hoặc ngược. VD: 68, 86 là cầu cả cặp chỉ cần về một trong 2 cặp số là ok.
- Cầu Bạch thủ ghép xuôi: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ trên xuống.
- Cầu Bạch thủ ghép ngược: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ dưới lên.


Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Soi theo: Số ngày cầu chạy:
   Kiểu soi :
Soi cầu tính đến ngày 30/03/2023
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu cả cặp có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 01 02 04 08 09
Đầu 1 10 11 12 14 15 16 18 19
Đầu 2 20 25 26 29
Đầu 3
Đầu 4 40 42 44 48 49
Đầu 5 50 51 54 55 56 58 59
Đầu 6 61 64 68 69
Đầu 7
Đầu 8 89
Đầu 9 90 99
 
14 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 11, 11
[002] Cặp số: 16, 61
[003] Cặp số: 19, 91
[004] Cặp số: 14, 41
[005] Cặp số: 18, 81
[006] Cặp số: 19, 91
[007] Cặp số: 44, 44
[008] Cặp số: 48, 84
[009] Cặp số: 40, 04
[010] Cặp số: 64, 46
[011] Cặp số: 68, 86
[012] Cặp số: 59, 95
[013] Cặp số: 49, 94
[014] Cặp số: 89, 98
43 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[015] Cặp số: 10, 01
[016] Cặp số: 15, 51
[017] Cặp số: 19, 91
[018] Cặp số: 15, 51
[019] Cặp số: 12, 21
[020] Cặp số: 11, 11
[021] Cặp số: 19, 91
[022] Cặp số: 50, 05
[023] Cặp số: 54, 45
[024] Cặp số: 56, 65
[025] Cặp số: 55, 55
[026] Cặp số: 59, 95
[027] Cặp số: 59, 95
[028] Cặp số: 59, 95
[029] Cặp số: 02, 20
[030] Cặp số: 04, 40
[031] Cặp số: 08, 80
[032] Cặp số: 01, 10
[033] Cặp số: 09, 90
[034] Cặp số: 09, 90
[035] Cặp số: 42, 24
[036] Cặp số: 49, 94
[037] Cặp số: 49, 94
[038] Cặp số: 26, 62
[039] Cặp số: 25, 52
[040] Cặp số: 29, 92
[041] Cặp số: 29, 92
[042] Cặp số: 20, 02
[043] Cặp số: 29, 92
[044] Cặp số: 61, 16
[045] Cặp số: 69, 96
[046] Cặp số: 54, 45
[047] Cặp số: 58, 85
[048] Cặp số: 51, 15
[049] Cặp số: 49, 94
[050] Cặp số: 49, 94
[051] Cặp số: 89, 98
[052] Cặp số: 89, 98
[053] Cặp số: 19, 91
[054] Cặp số: 19, 91
[055] Cặp số: 99, 99
[056] Cặp số: 90, 09
[057] Cặp số: 99, 99
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 01, 10 xuất hiện 2 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 2 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 2 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 1 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 3 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 2 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 1 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 3 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 2 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 1 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 6 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 1 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 3 lần
Cặp số 42, 24 xuất hiện 1 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 1 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 1 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 5 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 54, 45 xuất hiện 2 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 1 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 1 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 1 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 4 lần
Cặp số 64, 46 xuất hiện 1 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 1 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 1 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 3 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 2 lần
rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa