Bạn click vào đây xem hướng dẫn Thống kê đặc biệt gan hướng dẫn xem thống kê đặc biệt gan
Chương trình này giúp bạn theo dõi chu kỳ gan cực đại của 2 số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số miền Bắc. Giúp bạn thống kê được những cặp số nào trong 2 số cuối của giải đặc biệt sắp xuất hiện, hay nếu nó đã vượt ngưỡng gan cực đại quá nhiều rồi thì biết để loại ra. Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày rồi bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Chú ý: để sắp xếp dữ liệu bạn có thể bấm chuột vào các tiêu đề cột Cặp số, Ngày về cuối, Số ngày chưa về, Gan cực đại từ năm 2000 đến nay. Kết quả có thể thay đổi nếu bạn chọn Biên ngày khác nhau, khi đó dữ liệu chỉ được xử lý từ 01/01/2000 đến Biên ngày bạn đã chọn.
Biên ngày : dd/mm/yyyy
   Thống kê theo :

Chỉ có VIP mới xem được cột Gan cực đại từ năm 2000 đến nay
Dữ liệu được xử lý và thống kê trên giải đặc biệt của kết quả xổ số miền Bắc từ năm 2000 đến nay
Thống kê đặc biệt gan theo 2 số cuối
Cặp số Tổng lần về Ngày về cuối Số ngày chưa về Số ngày gan cực đại
00 94 2022-12-26 90 375 (từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018)
01 97 2022-07-11 258 293 (từ ngày 16/06/2000 đến ngày 09/04/2001)
02 90 2023-03-01 29 601 (từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018)
03 88 2023-03-19 11 324 (từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007)
04 78 2023-03-30 0 480 (từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008)
05 91 2023-03-09 21 358 (từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/11/2022)
06 87 2022-11-15 131 912 (từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019)
07 78 2022-12-14 102 462 (từ ngày 29/09/2000 đến ngày 08/01/2002)
08 86 2022-06-20 279 430 (từ ngày 16/12/2001 đến ngày 28/02/2003)
09 92 2022-10-08 169 431 (từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019)
10 97 2022-11-10 136 429 (từ ngày 22/12/2000 đến ngày 05/03/2002)
11 88 2022-11-12 134 450 (từ ngày 09/05/2001 đến ngày 07/08/2002)
12 72 2022-12-30 86 538 (từ ngày 31/07/2004 đến ngày 22/01/2006)
13 75 2023-02-11 47 766 (từ ngày 23/03/2018 đến ngày 28/05/2020)
14 87 2023-01-09 76 409 (từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015)
15 93 2023-02-25 33 336 (từ ngày 12/12/2003 đến ngày 16/11/2004)
16 93 2023-02-13 45 511 (từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011)
17 99 2022-08-27 211 485 (từ ngày 09/12/2005 đến ngày 12/04/2007)
18 85 2023-03-05 25 595 (từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014)
19 80 2023-03-06 24 547 (từ ngày 02/02/2007 đến ngày 06/08/2008)
20 65 2023-03-10 20 641 (từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013)
21 79 2023-01-15 70 432 (từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013)
22 83 2022-12-08 108 478 (từ ngày 30/11/2003 đến ngày 28/03/2005)
23 80 2022-12-02 114 565 (từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020)
24 100 2023-03-15 15 331 (từ ngày 22/03/2020 đến ngày 15/03/2021)
25 72 2022-06-07 292 537 (từ ngày 15/01/2002 đến ngày 15/07/2003)
26 71 2022-01-28 418 697 (từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018)
27 79 2023-02-28 30 479 (từ ngày 10/11/2002 đến ngày 11/03/2004)
28 64 2023-03-28 2 451 (từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015)
29 82 2022-11-22 124 381 (từ ngày 24/05/2001 đến ngày 14/06/2002)
30 82 2023-03-27 3 380 (từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012)
31 71 2022-02-26 393 581 (từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014)
32 94 2022-08-24 214 349 (từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018)
33 66 2021-12-30 447 543 (từ ngày 21/09/2000 đến ngày 27/03/2002)
34 90 2022-12-24 92 379 (từ ngày 19/07/2020 đến ngày 07/08/2021)
35 73 2023-02-17 41 505 (từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018)
36 104 2022-12-25 91 453 (từ ngày 30/06/2005 đến ngày 28/09/2006)
37 76 2023-02-09 49 501 (từ ngày 18/08/2020 đến ngày 06/01/2022)
38 84 2023-02-01 57 472 (từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012)
39 100 2022-10-26 151 382 (từ ngày 07/10/2018 đến ngày 28/10/2019)
40 62 2023-01-14 71 470 (từ ngày 07/05/2005 đến ngày 22/08/2006)
41 84 2023-02-14 44 482 (từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008)
42 74 2023-01-11 74 596 (từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018)
43 85 2023-03-04 26 383 (từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007)
44 78 2022-08-28 210 550 (từ ngày 11/09/2004 đến ngày 19/03/2006)
45 87 2022-12-28 88 433 (từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017)
46 75 2022-11-02 144 649 (từ ngày 22/06/2003 đến ngày 07/04/2005)
47 82 2022-05-22 308 389 (từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019)
48 85 2023-02-04 54 460 (từ ngày 18/01/2000 đến ngày 30/04/2001)
49 88 2023-01-03 82 604 (từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014)
50 73 2022-10-06 171 394 (từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011)
51 66 2022-09-30 177 431 (từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010)
52 78 2023-01-12 73 676 (từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013)
53 86 2022-10-18 159 704 (từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009)
54 92 2022-12-05 111 450 (từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013)
55 92 2023-02-02 56 575 (từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017)
56 89 2023-03-03 27 436 (từ ngày 01/08/2019 đến ngày 07/11/2020)
57 89 2023-03-24 6 430 (từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008)
58 78 2023-02-27 31 523 (từ ngày 18/05/2003 đến ngày 26/10/2004)
59 86 2023-01-27 62 464 (từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017)
60 99 2023-02-26 32 397 (từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009)
61 70 2023-01-31 58 373 (từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006)
62 84 2023-01-13 72 784 (từ ngày 03/07/2003 đến ngày 31/08/2005)
63 77 2023-01-17 68 468 (từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013)
64 92 2023-03-21 9 419 (từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017)
65 101 2023-03-26 4 360 (từ ngày 16/07/2004 đến ngày 13/07/2005)
66 95 2023-02-03 55 441 (từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019)
67 82 2023-03-29 1 524 (từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013)
68 78 2022-10-02 175 817 (từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008)
69 69 2023-01-20 65 573 (từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017)
70 101 2023-03-18 12 513 (từ ngày 12/11/2018 đến ngày 09/05/2020)
71 89 2023-02-18 40 502 (từ ngày 03/12/2001 đến ngày 28/04/2003)
72 72 2022-07-10 259 381 (từ ngày 24/03/2019 đến ngày 05/05/2020)
73 90 2023-03-25 5 535 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 22/09/2021)
74 72 2022-10-14 163 490 (từ ngày 10/11/2020 đến ngày 23/03/2022)
75 78 2023-03-13 17 540 (từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006)
76 76 2023-03-11 19 429 (từ ngày 20/09/2000 đến ngày 27/11/2001)
77 80 2023-03-07 23 469 (từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011)
78 86 2022-12-10 106 551 (từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010)
79 79 2023-03-14 16 706 (từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013)
80 82 2022-12-12 104 861 (từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010)
81 92 2023-03-16 14 841 (từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/03/2012)
82 104 2023-01-18 67 347 (từ ngày 18/01/2010 đến ngày 04/01/2011)
83 81 2023-03-23 7 341 (từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010)
84 89 2022-06-06 293 685 (từ ngày 20/12/2019 đến ngày 06/12/2021)
85 84 2022-10-30 147 326 (từ ngày 03/06/2000 đến ngày 29/04/2001)
86 75 2022-12-16 100 486 (từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011)
87 80 2023-03-08 22 455 (từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019)
88 85 2022-12-13 103 452 (từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017)
89 82 2023-03-17 13 561 (từ ngày 25/08/2021 đến ngày 17/03/2023)
90 76 2022-09-27 180 509 (từ ngày 19/06/2001 đến ngày 15/11/2002)
91 100 2023-01-10 75 412 (từ ngày 02/10/2002 đến ngày 22/11/2003)
92 81 2023-03-20 10 429 (từ ngày 22/04/2021 đến ngày 29/06/2022)
93 81 2022-09-09 198 852 (từ ngày 07/08/2001 đến ngày 16/12/2003)
94 88 2023-02-05 53 436 (từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015)
95 82 2023-03-12 18 475 (từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013)
96 89 2022-11-26 120 432 (từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019)
97 86 2023-01-07 78 598 (từ ngày 27/01/2005 đến ngày 21/09/2006)
98 92 2023-03-22 8 489 (từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016)
99 86 2022-10-24 153 802 (từ ngày 13/06/2004 đến ngày 28/08/2006)
99, 97, 96, 93, 91, 90, 88, 86, 85, 84, 80, 78, 74, 72, 68, 62, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 47, 46, 45, 44, 42, 40, 39, 36, 34, 33, 32, 31, 29, 26, 25, 23, 22, 17, 14, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 01, 00,

98, 95, 94, 92, 89, 87, 83, 82, 81, 79, 77, 76, 75, 73, 71, 70, 69, 67, 66, 65, 64, 63, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 48, 43, 41, 38, 37, 35, 30, 28, 27, 24, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 13, 05, 04, 03, 02,

rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa