Đây là các thống kê xác suất về dàn đặc biệt 36 số của xổ số miền Bắc theo từng tuần (7 ngày) của các chuyên gia TANGBATHO.VN.
Rất mong các kết quả này sẽ giúp các bạn tham khảo một cách tốt nhất để đưa ra được quyết định mua vé số may mắn nhất.
Chú ý:
- Thống kê thường có sau 10 giờ sáng hàng ngày.
- Các thống kê này của TANGBATHO.VN đưa ra với mục đích chỉ để tham khảo. Việc mua vé số trúng hay không là do chính quyết định của bạn, do vận may của bạn.

ĐÂY LÀ DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ ĐẸP TRONG TUẦN
1. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 26/03/2023 đến 01/04/2023(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 27/03/2023 đến 02/04/2023

Bộ 11: 11, 16, 61, 66

Bộ 01: 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 68, 86, 36, 63

Bộ 14: 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
2. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 26/03/2023 đến 01/04/2023(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 26/03/2023 đến 01/04/2023

Bộ 11: 11, 16, 61, 66

Bộ 01: 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 68, 86, 36, 63

Bộ 14: 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
3. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 25/03/2023 đến 31/03/2023(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 25/03/2023 đến 31/03/2023

Bộ 33: 33, 38, 83, 88

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
4. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 22/03/2023 đến 28/03/2023(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 22/03/2023 đến 28/03/2023

Bộ 22: 22, 27, 72, 77

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
5. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 21/03/2023 đến 27/03/2023(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 21/03/2023 đến 27/03/2023

Bộ 44: 44, 49, 94, 99

Bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95

Bộ 14: 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96

Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
6. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 19/03/2023 đến 25/03/2023(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 19/03/2023 đến 25/03/2023

Bộ 44: 44, 49, 94, 99

Bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95

Bộ 14: 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96

Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
7. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 16/03/2023 đến 22/03/2023(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 16/03/2023 đến 22/03/2023

Bộ 22: 22, 27, 72, 77

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97
^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
8. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 15/03/2023 đến 21/03/2023(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 15/03/2023 đến 21/03/2023

Bộ 22: 22, 27, 72, 77

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97

^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
9. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 14/03/2023 đến 20/03/2023(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 14/03/2023 đến 20/03/2023

Bộ 22: 22, 27, 72, 77

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97
^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
10. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 10/03/2023 đến 16/03/2023(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 10/03/2023 đến 16/03/2023

Bộ 00: 00, 05, 50, 55

Bộ 01: 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa