Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 47,47,59,65,18,84,74,79,53,02,76,20,73,16,52,65,45,62
Giải đặc biệt
446147
Giải nhất
08647
Giải nhì
58359
Giải ba
81465 - 36418
Giải tư
07584 - 08274 - 10479 - 54453 - 05702 - 98876 - 15020
Giải năm
5073
Giải sáu
3516 - 3852 - 6565
Giải bẩy
945
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6 8
0

5 7 7
2 3 9
2 5 5
3 4 6 9
4

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 97,24,91,71,55,76,63,48,51,98,03,02,12,83,57,72,56,27
Giải đặc biệt
686797
Giải nhất
72324
Giải nhì
83191
Giải ba
21271 - 33355
Giải tư
04076 - 40263 - 08248 - 33151 - 61198 - 59603 - 75302
Giải năm
7212
Giải sáu
4483 - 3957 - 8572
Giải bẩy
456
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
2
4 7

8
1 5 6 7
3
1 2 6
3
1 7 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 45,40,30,84,79,86,88,88,22,28,94,22,80,72,61,05,01,34
Giải đặc biệt
362245
Giải nhất
05740
Giải nhì
41830
Giải ba
58084 - 52179
Giải tư
41186 - 05888 - 61188 - 26422 - 90328 - 94794 - 52522
Giải năm
8080
Giải sáu
2172 - 9761 - 4105
Giải bẩy
301
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5

2 2 8
0 4
0 5

1
2 9
0 4 6 8 8
4

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 62,67,96,85,97,86,90,41,96,16,34,94,19,45,55,85,17,73
Giải đặc biệt
191362
Giải nhất
18067
Giải nhì
30796
Giải ba
29085 - 34597
Giải tư
26586 - 78590 - 42141 - 50196 - 45816 - 84434 - 30294
Giải năm
3319
Giải sáu
8645 - 9055 - 2785
Giải bẩy
817
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6 7 9

4
1 5
5
2 7
3
5 5 6
0 4 6 6 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 19,60,27,86,66,91,65,25,05,95,80,58,21,53,18,10,96,45
Giải đặc biệt
982419
Giải nhất
29560
Giải nhì
89027
Giải ba
58786 - 69966
Giải tư
68091 - 33965 - 80525 - 71205 - 14195 - 40280 - 84958
Giải năm
0121
Giải sáu
2753 - 2918 - 8410
Giải bẩy
896
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0 8 9
1 5 7

5
3 8
0 5 6

0 6
1 5 6

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 20,73,90,34,34,78,72,74,81,39,20,01,85,71,46,09,61,58
Giải đặc biệt
815920
Giải nhất
21273
Giải nhì
29690
Giải ba
78634 - 09734
Giải tư
14378 - 52072 - 45974 - 65881 - 66739 - 82820 - 82801
Giải năm
3985
Giải sáu
7671 - 0546 - 5209
Giải bẩy
661
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9

0 0
4 4 9
6
8
1
1 2 3 4 8
1 5
0

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 06,90,08,42,82,45,49,02,23,95,65,93,75,15,25,84,64,70
Giải đặc biệt
349306
Giải nhất
28590
Giải nhì
02008
Giải ba
66442 - 64882
Giải tư
08645 - 41249 - 43802 - 48723 - 71595 - 67665 - 18993
Giải năm
0775
Giải sáu
3515 - 8925 - 1484
Giải bẩy
964
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6 8
5
3 5

2 5 9

4 5
0 5
2 4
0 3 5

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 41,12,04,27,35,97,63,59,28,64,78,15,22,87,07,37,91,25
Giải đặc biệt
883941
Giải nhất
72612
Giải nhì
37304
Giải ba
73727 - 77435
Giải tư
47397 - 29763 - 26059 - 15428 - 59864 - 61078 - 32815
Giải năm
1722
Giải sáu
4987 - 7007 - 2537
Giải bẩy
291
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
2 5
2 5 7 8
5 7
1
9
3 4
8
7
1 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 33,82,16,63,49,48,76,23,95,67,15,26,19,72,53,58,56,25
Giải đặc biệt
992633
Giải nhất
00082
Giải nhì
16016
Giải ba
24763 - 68949
Giải tư
54348 - 70876 - 33723 - 86295 - 01667 - 36615 - 55926
Giải năm
1419
Giải sáu
1672 - 1553 - 9658
Giải bẩy
156
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 6 9
3 5 6
3
8 9
3 6 8
3 7
2 6
2
5

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 17,18,01,36,61,44,66,05,74,98,69,41,12,82,55,91,18,19
Giải đặc biệt
013817
Giải nhất
55818
Giải nhì
02501
Giải ba
50436 - 52461
Giải tư
43744 - 24366 - 42005 - 60174 - 92998 - 32869 - 45441
Giải năm
5712
Giải sáu
1382 - 9255 - 7491
Giải bẩy
618
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
2 7 8 8 9

6
1 4
5
1 6 9
4
2
1 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 53,04,49,52,43,65,63,97,23,62,39,85,65,67,67,82,98,74
Giải đặc biệt
855453
Giải nhất
58304
Giải nhì
47849
Giải ba
30552 - 71043
Giải tư
43265 - 94963 - 19097 - 57523 - 46462 - 19539 - 95685
Giải năm
5565
Giải sáu
1867 - 4767 - 7682
Giải bẩy
398
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

3
9
3 9
2 3
2 3 5 5 7 7
4
2 5
7 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 86,48,20,65,57,05,15,05,25,44,29,74,15,87,59,64,25,10
Giải đặc biệt
734886
Giải nhất
89748
Giải nhì
53620
Giải ba
36465 - 49957
Giải tư
77005 - 51915 - 05905 - 56625 - 45944 - 37729 - 84974
Giải năm
5415
Giải sáu
1287 - 7259 - 7364
Giải bẩy
425
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5
0 5 5
0 5 5 9

4 8
7 9
4 5
4
6 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 35,27,46,99,92,96,37,42,48,65,51,88,86,06,88,16,50,65
Giải đặc biệt
474835
Giải nhất
08027
Giải nhì
11546
Giải ba
23899 - 23892
Giải tư
43896 - 13137 - 07642 - 14248 - 98165 - 18751 - 09488
Giải năm
5086
Giải sáu
2206 - 5988 - 3816
Giải bẩy
350
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6
7
5 7
2 6 8
0 1
5 5

6 8 8
2 6 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 06,31,51,59,31,01,02,46,44,30,52,37,07,56,43,27,63,67
Giải đặc biệt
180006
Giải nhất
37531
Giải nhì
79351
Giải ba
62559 - 57231
Giải tư
97601 - 50002 - 34446 - 89744 - 97430 - 01952 - 83837
Giải năm
7407
Giải sáu
0056 - 0043 - 7327
Giải bẩy
963
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 6 7

7
0 1 1 7
3 4 6
1 2 6 9
3 7Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 92,98,19,34,03,66,48,56,32,28,59,72,11,47,99,99,04,70
Giải đặc biệt
169092
Giải nhất
31898
Giải nhì
10919
Giải ba
10834 - 55203
Giải tư
91466 - 73148 - 96856 - 76132 - 83228 - 44259 - 35072
Giải năm
7611
Giải sáu
7447 - 8899 - 7899
Giải bẩy
404
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4
1 9
8
2 4
7 8
6 9
6
0 2

2 8 9 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 68,99,80,32,97,18,35,41,59,78,58,25,85,36,13,28,21,56
Giải đặc biệt
073768
Giải nhất
05699
Giải nhì
44180
Giải ba
93432 - 65697
Giải tư
35318 - 02235 - 31241 - 91659 - 70678 - 43158 - 35325
Giải năm
7185
Giải sáu
1736 - 5113 - 2328
Giải bẩy
921
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 8
1 5 8
2 5 6
1
6 8 9
8
8
0 5
7 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 43,43,71,26,71,47,96,15,57,26,49,96,02,76,53,06,52,08
Giải đặc biệt
338743
Giải nhất
10643
Giải nhì
70371
Giải ba
86226 - 11971
Giải tư
06647 - 40696 - 36115 - 46657 - 47526 - 78749 - 60396
Giải năm
0102
Giải sáu
2776 - 7453 - 9706
Giải bẩy
152
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6 8
5
6 6

3 3 7 9
2 3 7

1 1 6

6 6

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 33,76,54,30,43,46,74,84,11,21,42,61,63,47,28,77,84,66
Giải đặc biệt
771033
Giải nhất
61376
Giải nhì
55154
Giải ba
73030 - 32643
Giải tư
02046 - 21974 - 45184 - 03211 - 30021 - 99142 - 49061
Giải năm
3763
Giải sáu
5047 - 0828 - 5677
Giải bẩy
684
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
1 8
0 3
2 3 6 7
4
1 3 6
4 6 7
4 4

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 41,94,05,20,00,59,47,85,20,85,64,40,58,90,38,11,36,53
Giải đặc biệt
079141
Giải nhất
75694
Giải nhì
24105
Giải ba
92820 - 03400
Giải tư
63159 - 22647 - 11585 - 17520 - 32885 - 49064 - 93840
Giải năm
0358
Giải sáu
5090 - 9838 - 3011
Giải bẩy
136
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
1
0 0
6 8
0 1 7
3 8 9
4

5 5
0 4

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 17,07,18,95,52,83,67,71,06,20,04,07,80,69,29,48,01,18
Giải đặc biệt
071817
Giải nhất
50207
Giải nhì
74618
Giải ba
88895 - 51652
Giải tư
49183 - 34667 - 48371 - 30306 - 60120 - 38104 - 19207
Giải năm
8180
Giải sáu
7569 - 5629 - 0448
Giải bẩy
801
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 6 7 7
7 8 8
0 9

8
2
7 9
1
0 3
5

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 09,01,72,40,34,26,60,55,21,99,62,55,41,97,51,72,35,32
Giải đặc biệt
307809
Giải nhất
03101
Giải nhì
27972
Giải ba
94640 - 37834
Giải tư
64626 - 01260 - 65255 - 18021 - 42499 - 93762 - 43655
Giải năm
0041
Giải sáu
6297 - 3151 - 9672
Giải bẩy
135
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9

1 6
2 4 5
0 1
1 5 5
0 2
2 2

7 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 82,60,36,52,85,17,47,45,83,55,39,41,60,10,13,53,08,59
Giải đặc biệt
268682
Giải nhất
20960
Giải nhì
52636
Giải ba
28852 - 56385
Giải tư
61217 - 90747 - 34245 - 58683 - 06155 - 67239 - 16741
Giải năm
7360
Giải sáu
0410 - 3313 - 2453
Giải bẩy
808
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0 3 7

6 9
1 5 7
2 3 5 9
0 0

2 3 5

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 87,30,70,10,67,33,67,92,67,86,00,06,56,41,02,71,78,80
Giải đặc biệt
358287
Giải nhất
81930
Giải nhì
62470
Giải ba
57510 - 91767
Giải tư
12633 - 22267 - 65292 - 11167 - 07586 - 10000 - 87806
Giải năm
8756
Giải sáu
3441 - 1602 - 8071
Giải bẩy
378
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 6
0

0 3
1
6
7 7 7
0 1 8
0 6 7
2

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 89,12,97,42,94,15,07,50,76,68,90,78,14,41,17,65,72,50
Giải đặc biệt
936589
Giải nhất
94712
Giải nhì
40397
Giải ba
24442 - 97294
Giải tư
24315 - 96607 - 96150 - 93376 - 62568 - 61190 - 68578
Giải năm
4014
Giải sáu
3741 - 8117 - 8665
Giải bẩy
672
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
2 4 5 7


1 2
0 0
5 8
2 6 8
9
0 4 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 32,40,19,81,02,14,75,81,80,76,15,52,77,46,02,75,03,58
Giải đặc biệt
327032
Giải nhất
13440
Giải nhì
59119
Giải ba
09681 - 61502
Giải tư
98314 - 40675 - 68481 - 93280 - 93276 - 66915 - 88152
Giải năm
4877
Giải sáu
1546 - 3902 - 2575
Giải bẩy
903
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 3
4 5 9

2
0 6
2 8

5 5 6 7
0 1 1

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 37,09,33,85,97,27,39,01,29,31,94,50,94,61,88,18,90,51
Giải đặc biệt
990337
Giải nhất
09709
Giải nhì
58133
Giải ba
03385 - 67397
Giải tư
88427 - 25839 - 07001 - 11929 - 67031 - 73994 - 37250
Giải năm
5194
Giải sáu
2261 - 2988 - 7918
Giải bẩy
290
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9
8
7 9
1 3 7 9

0 1
1

5 8
0 4 4 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 41,90,80,70,05,57,06,88,65,65,63,59,94,98,64,61,81,33
Giải đặc biệt
918341
Giải nhất
97990
Giải nhì
34380
Giải ba
49070 - 40505
Giải tư
67057 - 55106 - 09588 - 41565 - 48165 - 88663 - 13659
Giải năm
3794
Giải sáu
5298 - 3764 - 8961
Giải bẩy
681
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6


3
1
7 9
1 3 4 5 5
0
0 1 8
0 4 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 94,74,03,95,57,78,11,58,57,76,03,93,16,66,33,69,80,98
Giải đặc biệt
016494
Giải nhất
15174
Giải nhì
88803
Giải ba
28595 - 04057
Giải tư
17878 - 81211 - 39958 - 82857 - 99176 - 91703 - 40693
Giải năm
6016
Giải sáu
9666 - 3933 - 1369
Giải bẩy
980
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3
1 6

3

7 7 8
6 9
4 6 8
0
3 4 5 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 29,15,68,05,04,78,10,81,72,11,68,22,92,11,53,81,66,04
Giải đặc biệt
572829
Giải nhất
90115
Giải nhì
11168
Giải ba
31805 - 35304
Giải tư
83778 - 33410 - 63181 - 86172 - 91011 - 43668 - 41522
Giải năm
7592
Giải sáu
7611 - 7653 - 4581
Giải bẩy
566
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 4 5
0 1 1 5
2 9


3
6 8 8
2 8
1 1
2

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 58,47,58,52,89,09,18,29,96,05,70,53,48,58,30,91,80,05
Giải đặc biệt
092558
Giải nhất
18847
Giải nhì
34158
Giải ba
59252 - 10289
Giải tư
63509 - 06818 - 31729 - 56296 - 35305 - 11970 - 28353
Giải năm
9248
Giải sáu
4258 - 2230 - 8291
Giải bẩy
580
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5 9
8
9
0
7 8
2 3 8 8 8

0
0 9
1 6

rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa