Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 96,82,98,14,36,59,26,35,85,46,00,06,59,43,50,42,17,85
Giải đặc biệt
962996
Giải nhất
84282
Giải nhì
45598
Giải ba
72314 - 83036
Giải tư
80259 - 19826 - 31935 - 01785 - 02746 - 09800 - 05006
Giải năm
9959
Giải sáu
2643 - 7650 - 9142
Giải bẩy
317
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6
4 7
6
5 6
2 3 6
0 9 9


2 5 5
6 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 16,60,25,56,88,90,49,27,61,04,17,48,74,52,08,93,50,75
Giải đặc biệt
767316
Giải nhất
35360
Giải nhì
12025
Giải ba
98956 - 01788
Giải tư
00790 - 91049 - 92627 - 83361 - 55204 - 94417 - 38848
Giải năm
3874
Giải sáu
9152 - 3608 - 6893
Giải bẩy
150
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
6 7
5 7

8 9
0 2 6
0 1
4 5
8
0 3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 89,58,99,93,61,01,38,79,68,37,56,96,85,44,13,51,92,63
Giải đặc biệt
987289
Giải nhất
35758
Giải nhì
86299
Giải ba
66693 - 85861
Giải tư
18601 - 51838 - 31379 - 18068 - 08037 - 96456 - 85296
Giải năm
0585
Giải sáu
1444 - 8613 - 9351
Giải bẩy
792
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3

7 8
4
1 6 8
1 3 8
9
5 9
2 3 6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 68,52,31,14,06,74,95,13,63,01,40,71,28,95,70,18,85,56
Giải đặc biệt
902168
Giải nhất
71852
Giải nhì
47331
Giải ba
24314 - 61106
Giải tư
78474 - 92395 - 24313 - 91863 - 36301 - 25440 - 57071
Giải năm
3728
Giải sáu
8395 - 6270 - 3318
Giải bẩy
985
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6
3 4 8
8
1
0
2 6
3 8
0 1 4
5
5 5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 66,07,63,68,75,55,46,62,87,05,04,87,07,45,60,02,14,49
Giải đặc biệt
235566
Giải nhất
58607
Giải nhì
99563
Giải ba
72268 - 92375
Giải tư
70055 - 09146 - 69962 - 33787 - 67505 - 18904 - 05087
Giải năm
8907
Giải sáu
4345 - 3760 - 8502
Giải bẩy
614
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 5 7 7
4


5 6 9
5
0 2 3 6 8
5
7 7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 02,67,50,12,46,83,08,41,57,90,10,44,77,11,77,92,23,84
Giải đặc biệt
445802
Giải nhất
78767
Giải nhì
76850
Giải ba
18312 - 56346
Giải tư
01383 - 63208 - 72141 - 19857 - 07190 - 55810 - 13144
Giải năm
9077
Giải sáu
1911 - 4977 - 4392
Giải bẩy
623
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8
0 1 2
3

1 4 6
0 7
7
7 7
3 4
0 2

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 69,76,94,78,22,78,38,65,45,69,44,98,04,85,56,57,67,26
Giải đặc biệt
593769
Giải nhất
76576
Giải nhì
64694
Giải ba
30578 - 42522
Giải tư
38678 - 96438 - 25165 - 12145 - 37669 - 15744 - 77598
Giải năm
5504
Giải sáu
8785 - 2656 - 6557
Giải bẩy
667
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

2 6
8
4 5
6 7
5 7 9 9
6 8 8
5
4 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 46,27,04,88,36,14,23,48,30,24,48,86,42,13,85,52,34,21
Giải đặc biệt
127946
Giải nhất
79727
Giải nhì
05204
Giải ba
81488 - 01536
Giải tư
74614 - 52123 - 98448 - 75930 - 45524 - 42848 - 38686
Giải năm
9442
Giải sáu
8813 - 4585 - 3252
Giải bẩy
634
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3 4
1 3 4 7
0 4 6
2 6 8 8
2


5 6 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 15,76,23,71,61,86,07,88,17,86,38,00,20,12,11,80,45,76
Giải đặc biệt
415615
Giải nhất
88376
Giải nhì
32823
Giải ba
48771 - 16461
Giải tư
80986 - 16707 - 10188 - 41817 - 34186 - 06738 - 90700
Giải năm
8120
Giải sáu
5712 - 6211 - 1880
Giải bẩy
545
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7
1 2 5 7
0 3
8
5

1
1 6 6
0 6 6 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 06,03,29,53,98,83,71,52,26,83,75,58,65,86,90,27,04,78
Giải đặc biệt
264606
Giải nhất
71403
Giải nhì
46729
Giải ba
46753 - 49698
Giải tư
33783 - 83271 - 16852 - 38026 - 48883 - 87275 - 89158
Giải năm
0165
Giải sáu
7886 - 3990 - 3227
Giải bẩy
504
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 6

6 7 9


2 3 8
5
1 5 8
3 3 6
0 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 37,38,55,97,01,18,19,21,24,42,89,76,78,88,57,45,22,26
Giải đặc biệt
955137
Giải nhất
85638
Giải nhì
33955
Giải ba
06897 - 37701
Giải tư
76618 - 22119 - 12121 - 26824 - 92042 - 33189 - 50076
Giải năm
5778
Giải sáu
0688 - 8957 - 5245
Giải bẩy
622
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
8 9
1 2 4 6
7 8
2 5
5 7

6 8
8 9
7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 69,34,11,30,68,34,83,36,71,26,56,11,61,88,83,19,78,31
Giải đặc biệt
817869
Giải nhất
88034
Giải nhì
48511
Giải ba
02430 - 49268
Giải tư
31534 - 01983 - 52336 - 63771 - 42126 - 26856 - 03411
Giải năm
1961
Giải sáu
4788 - 0283 - 3719
Giải bẩy
478
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 1 9
6
0 1 4 4 6

6
1 8 9
1 8
3 3 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 19,46,64,69,58,29,16,71,99,75,05,18,16,70,28,19,76,79
Giải đặc biệt
391419
Giải nhất
10646
Giải nhì
41164
Giải ba
79069 - 41158
Giải tư
78029 - 96016 - 48071 - 69799 - 91875 - 10905 - 87918
Giải năm
3016
Giải sáu
3470 - 0128 - 6919
Giải bẩy
076
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
6 6 8 9 9
8 9

6
8
4 9
0 1 5 6 9

9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 78,96,07,78,19,67,58,06,75,04,20,49,64,28,85,30,93,11
Giải đặc biệt
848578
Giải nhất
27896
Giải nhì
05907
Giải ba
52578 - 69719
Giải tư
20567 - 30058 - 81406 - 53575 - 71204 - 23520 - 16349
Giải năm
8164
Giải sáu
7828 - 0185 - 2530
Giải bẩy
293
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6 7
1 9
0 8
0
9
8
4 7
5 8 8
5
3 6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 56,55,16,54,36,55,53,99,12,44,05,78,46,26,38,15,71,73
Giải đặc biệt
757156
Giải nhất
89055
Giải nhì
38416
Giải ba
73354 - 12936
Giải tư
94955 - 88753 - 49699 - 30012 - 20744 - 47805 - 00378
Giải năm
0946
Giải sáu
2326 - 5338 - 4815
Giải bẩy
671
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2 5 6
6
6 8
4 6
3 4 5 5 6

1 3 8

9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 57,82,69,24,59,94,43,03,68,36,60,41,01,47,67,83,37,46
Giải đặc biệt
925557
Giải nhất
19782
Giải nhì
54469
Giải ba
49124 - 55359
Giải tư
75494 - 00743 - 38003 - 86468 - 69736 - 60660 - 78441
Giải năm
0901
Giải sáu
3747 - 3967 - 3483
Giải bẩy
937
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3

4
6 7
1 3 6 7
7 9
0 7 8 9

2 3
4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 54,07,44,21,95,75,96,70,12,38,00,15,57,40,28,80,49,55
Giải đặc biệt
119454
Giải nhất
60107
Giải nhì
64244
Giải ba
19221 - 60895
Giải tư
88675 - 84396 - 71270 - 69012 - 60938 - 32300 - 68015
Giải năm
3957
Giải sáu
5940 - 2228 - 3780
Giải bẩy
749
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7
2 5
1 8
8
0 4 9
4 5 7

0 5
0
5 6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 97,74,38,30,69,72,81,82,71,54,96,36,02,81,76,50,56,83
Giải đặc biệt
343497
Giải nhất
28874
Giải nhì
62738
Giải ba
54130 - 69469
Giải tư
47472 - 84181 - 04682 - 26771 - 27154 - 17496 - 20836
Giải năm
9002
Giải sáu
3281 - 0376 - 2550
Giải bẩy
756
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2


0 6 8

0 4 6
9
1 2 4 6
1 1 2 3
6 7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 65,81,91,19,66,92,53,17,27,39,31,09,22,99,85,23,88,45
Giải đặc biệt
513265
Giải nhất
80781
Giải nhì
09291
Giải ba
28619 - 47366
Giải tư
21492 - 60453 - 88017 - 46927 - 62439 - 02631 - 36809
Giải năm
2922
Giải sáu
3699 - 7085 - 8123
Giải bẩy
188
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
7 9
2 3 7
1 9
5
3
5 6

1 5 8
1 2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 83,06,12,71,72,38,11,85,53,46,43,60,88,60,57,57,52,10
Giải đặc biệt
425383
Giải nhất
44206
Giải nhì
37512
Giải ba
14771 - 29772
Giải tư
68938 - 74011 - 20985 - 68953 - 89546 - 37743 - 01660
Giải năm
3488
Giải sáu
6660 - 9757 - 9257
Giải bẩy
952
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0 1 2

8
3 6
2 3 7 7
0 0
1 2
3 5 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 99,77,33,01,71,10,89,02,38,53,15,11,34,82,64,61,62,10
Giải đặc biệt
039799
Giải nhất
13977
Giải nhì
96133
Giải ba
48401 - 93071
Giải tư
63410 - 24989 - 94102 - 79338 - 21453 - 79215 - 82811
Giải năm
7334
Giải sáu
4082 - 9464 - 3061
Giải bẩy
662
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2
0 0 1 5

3 4 8

3
1 2 4
1 7
2 9
9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 17,04,04,56,42,64,91,74,41,14,90,66,89,33,03,49,11,84
Giải đặc biệt
176117
Giải nhất
62304
Giải nhì
43904
Giải ba
35756 - 17242
Giải tư
98764 - 50691 - 01374 - 36441 - 31514 - 02790 - 24966
Giải năm
9389
Giải sáu
1733 - 3303 - 2949
Giải bẩy
911
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 4
1 4 7

3
1 2 9
6
4 6
4
4 9
0 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 88,88,31,79,48,29,72,21,52,39,79,44,47,88,72,73,57,22
Giải đặc biệt
432888
Giải nhất
76888
Giải nhì
43231
Giải ba
19579 - 27348
Giải tư
44829 - 01672 - 51821 - 10352 - 13939 - 17579 - 04644
Giải năm
7147
Giải sáu
3388 - 1672 - 4873
Giải bẩy
857
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1 2 9
1 9
4 7 8
2 7

2 2 3 9 9
8 8 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 09,20,13,06,40,74,46,81,25,62,58,68,28,75,15,61,25,02
Giải đặc biệt
632109
Giải nhất
55020
Giải nhì
28613
Giải ba
53706 - 42040
Giải tư
55774 - 32346 - 07981 - 73525 - 40062 - 21758 - 48868
Giải năm
8228
Giải sáu
9775 - 6915 - 1361
Giải bẩy
425
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6 9
3 5
0 5 5 8

0 6
8
1 2 8
4 5
1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 73,34,04,26,41,13,72,26,79,73,00,15,17,12,66,27,21,59
Giải đặc biệt
353473
Giải nhất
15634
Giải nhì
43404
Giải ba
16026 - 59941
Giải tư
23313 - 08272 - 47426 - 84879 - 25773 - 98900 - 46915
Giải năm
6317
Giải sáu
2212 - 5366 - 7727
Giải bẩy
921
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4
2 3 5 7
1 6 6 7
4
1
9
6
2 3 3 9


Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 22,39,71,59,15,21,78,53,60,05,95,98,32,73,36,18,50,86
Giải đặc biệt
800622
Giải nhất
79239
Giải nhì
11871
Giải ba
91459 - 66515
Giải tư
06821 - 95278 - 51253 - 15560 - 96405 - 58795 - 88598
Giải năm
3832
Giải sáu
8273 - 8936 - 0318
Giải bẩy
450
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5 8
1 2
2 6 9

0 3 9
0
1 3 8
6
5 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 74,95,67,05,96,75,80,36,93,34,54,51,82,32,22,69,31,72
Giải đặc biệt
809574
Giải nhất
63195
Giải nhì
00167
Giải ba
86305 - 03196
Giải tư
38675 - 63680 - 29736 - 32593 - 95234 - 77454 - 49851
Giải năm
9182
Giải sáu
9232 - 4522 - 2569
Giải bẩy
931
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

2
1 2 4 6

1 4
7 9
2 4 5
0 2
3 5 6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 59,05,92,64,88,73,44,39,17,79,10,04,38,69,14,81,56,53
Giải đặc biệt
800859
Giải nhất
86405
Giải nhì
90092
Giải ba
77064 - 03488
Giải tư
22573 - 68344 - 63939 - 99417 - 15979 - 55910 - 79604
Giải năm
6838
Giải sáu
7469 - 3414 - 2581
Giải bẩy
456
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
0 4 7

8 9
4
3 6 9
4 9
3 9
1 8
2

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 00,82,27,00,69,44,08,38,98,35,16,22,15,74,15,17,93,55
Giải đặc biệt
907600
Giải nhất
73682
Giải nhì
10227
Giải ba
64400 - 69669
Giải tư
41344 - 89608 - 48238 - 52398 - 11735 - 14516 - 60722
Giải năm
5515
Giải sáu
0674 - 9215 - 5517
Giải bẩy
893
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 8
5 5 6 7
2 7
5 8
4
5
9
4
2
3 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 57,46,23,56,04,72,86,35,79,63,61,37,59,86,88,17,19,86
Giải đặc biệt
327857
Giải nhất
55046
Giải nhì
81223
Giải ba
30356 - 06404
Giải tư
61872 - 35286 - 12035 - 68479 - 42163 - 96761 - 69337
Giải năm
0359
Giải sáu
5986 - 1488 - 9217
Giải bẩy
919
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
7 9
3
5 7
6
6 7 9
1 3
2 9
6 6 6 8

rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa