Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 52,48,19,26,65,30,69,13,21,23,92,84,60,81,14,16,45,16
Giải đặc biệt
799052
Giải nhất
30548
Giải nhì
75919
Giải ba
18826 - 41365
Giải tư
18430 - 66569 - 02113 - 58721 - 18623 - 02892 - 90784
Giải năm
4960
Giải sáu
4681 - 3514 - 0516
Giải bẩy
745
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 4 6 6 9
1 3 6
0
5 8
2
0 5 9

1 4
2

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 17,95,37,46,24,31,07,83,10,04,40,66,46,62,30,76,30,16
Giải đặc biệt
713617
Giải nhất
18795
Giải nhì
19637
Giải ba
09146 - 15024
Giải tư
83031 - 22007 - 50683 - 12210 - 59604 - 24840 - 19066
Giải năm
0846
Giải sáu
0762 - 3230 - 9576
Giải bẩy
830
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
0 6 7
4
0 0 1 7
0 6 6

2 6
6
3
5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 94,68,20,81,03,92,30,18,15,47,63,00,25,95,37,33,13,44
Giải đặc biệt
396194
Giải nhất
01268
Giải nhì
85720
Giải ba
24381 - 76203
Giải tư
41292 - 23730 - 83218 - 92215 - 62747 - 53963 - 37500
Giải năm
4225
Giải sáu
0695 - 7437 - 2733
Giải bẩy
913
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3
3 5 8
0 5
0 3 7
4 7

3 8

1
2 4 5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 22,17,01,21,96,48,75,65,46,13,55,99,70,30,32,08,37,02
Giải đặc biệt
634022
Giải nhất
20417
Giải nhì
16301
Giải ba
22821 - 05296
Giải tư
35048 - 45675 - 47765 - 36846 - 10113 - 19755 - 27099
Giải năm
4770
Giải sáu
0230 - 3232 - 4808
Giải bẩy
437
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 8
3 7
1 2
0 2 7
6 8
5
5
0 5

6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 02,08,04,61,76,43,58,59,51,78,19,77,34,79,59,08,88,23
Giải đặc biệt
200702
Giải nhất
92008
Giải nhì
39604
Giải ba
99261 - 76476
Giải tư
17443 - 87958 - 48559 - 13651 - 15778 - 60519 - 67777
Giải năm
1534
Giải sáu
1879 - 3359 - 7508
Giải bẩy
188
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 8 8
9
3
4
3
1 8 9 9
1
6 7 8 9
8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 51,75,63,91,10,07,64,93,18,56,28,89,23,46,99,54,58,14
Giải đặc biệt
667951
Giải nhất
52475
Giải nhì
55063
Giải ba
91391 - 45810
Giải tư
88307 - 20664 - 68493 - 77518 - 21556 - 16728 - 00389
Giải năm
6123
Giải sáu
2346 - 3899 - 4154
Giải bẩy
258
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0 4 8
3 8

6
1 4 6 8
3 4
5
9
1 3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 80,32,56,04,31,19,44,75,40,17,36,34,12,13,15,53,28,59
Giải đặc biệt
157180
Giải nhất
36932
Giải nhì
15556
Giải ba
41004 - 70531
Giải tư
20619 - 89444 - 45975 - 85940 - 66217 - 17736 - 91334
Giải năm
0712
Giải sáu
9013 - 4715 - 9553
Giải bẩy
728
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2 3 5 7 9
8
1 2 4 6
0 4
3 6 9

5
0

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 25,72,70,12,94,72,05,59,55,77,25,56,25,84,03,55,81,97
Giải đặc biệt
212225
Giải nhất
55672
Giải nhì
66070
Giải ba
27912 - 91594
Giải tư
52472 - 46205 - 54959 - 63255 - 26777 - 78025 - 88856
Giải năm
2325
Giải sáu
6984 - 5703 - 0855
Giải bẩy
781
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5
2
5 5 5


5 5 6 9

0 2 2 7
1 4
4 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 52,15,06,63,79,86,85,56,92,72,10,98,05,54,26,40,81,47
Giải đặc biệt
156252
Giải nhất
52115
Giải nhì
16606
Giải ba
39363 - 60079
Giải tư
39786 - 69885 - 77956 - 39092 - 06772 - 07610 - 53098
Giải năm
9305
Giải sáu
4254 - 4626 - 7940
Giải bẩy
281
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6
0 5
6

0 7
2 4 6
3
2 9
1 5 6
2 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 63,16,36,87,33,09,16,70,91,38,26,10,32,57,95,83,74,41
Giải đặc biệt
635363
Giải nhất
51216
Giải nhì
75336
Giải ba
89487 - 30933
Giải tư
26309 - 68916 - 18970 - 02691 - 61038 - 19226 - 41410
Giải năm
2032
Giải sáu
5457 - 9895 - 1683
Giải bẩy
574
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0 6 6
6
2 3 6 8
1
7
3
0 4
3 7
1 5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 32,16,39,00,10,04,42,03,23,53,35,88,55,80,32,49,34,76
Giải đặc biệt
452232
Giải nhất
55516
Giải nhì
85739
Giải ba
47800 - 63010
Giải tư
63704 - 73442 - 07203 - 05723 - 05753 - 14435 - 52388
Giải năm
3755
Giải sáu
2080 - 4232 - 1849
Giải bẩy
834
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 4
0 6
3
2 2 4 5 9
2 9
3 5

6
0 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 90,37,07,84,27,94,10,57,08,87,06,95,36,66,87,78,28,45
Giải đặc biệt
402190
Giải nhất
40937
Giải nhì
73907
Giải ba
14784 - 53127
Giải tư
10094 - 58510 - 18657 - 56008 - 23787 - 05906 - 31595
Giải năm
8436
Giải sáu
5166 - 0387 - 9078
Giải bẩy
328
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7 8
0
7 8
6 7
5
7
6
8
4 7 7
0 4 5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 77,75,55,07,42,28,91,69,86,71,94,63,98,95,53,83,72,06
Giải đặc biệt
587977
Giải nhất
43375
Giải nhì
80955
Giải ba
43407 - 39942
Giải tư
35728 - 99291 - 61569 - 06186 - 59871 - 68594 - 71963
Giải năm
5298
Giải sáu
4995 - 0453 - 4783
Giải bẩy
172
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7

8

2
3 5
3 9
1 2 5 7
3 6
1 4 5 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 22,42,65,32,31,97,53,14,14,71,04,13,45,83,15,79,19,74
Giải đặc biệt
810122
Giải nhất
86442
Giải nhì
63865
Giải ba
87332 - 89631
Giải tư
69697 - 34753 - 45614 - 27614 - 39371 - 89904 - 59813
Giải năm
4445
Giải sáu
2883 - 7115 - 6079
Giải bẩy
619
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3 4 4 5 9
2
1 2
2 5
3
5
1 4 9
3
7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 49,43,20,86,50,57,16,91,86,92,00,40,62,32,15,24,86,69
Giải đặc biệt
621449
Giải nhất
15743
Giải nhì
55320
Giải ba
40686 - 62150
Giải tư
15957 - 53416 - 73991 - 67286 - 97292 - 72000 - 49940
Giải năm
3862
Giải sáu
0832 - 3515 - 5224
Giải bẩy
786
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5 6
0 4
2
0 3 9
0 7
2 9

6 6 6
1 2

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 37,12,86,44,72,40,23,72,37,63,01,39,56,97,52,69,09,64
Giải đặc biệt
343037
Giải nhất
18612
Giải nhì
32086
Giải ba
46144 - 60472
Giải tư
94440 - 67223 - 81872 - 57937 - 57263 - 19001 - 74739
Giải năm
4156
Giải sáu
0697 - 9152 - 5969
Giải bẩy
109
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9
2
3
7 7 9
0 4
2 6
3 4 9
2 2
6
7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 55,64,94,78,96,06,21,88,82,32,56,42,53,69,03,93,34,51
Giải đặc biệt
920455
Giải nhất
08164
Giải nhì
45794
Giải ba
94778 - 82296
Giải tư
25406 - 18421 - 21988 - 56682 - 67132 - 42056 - 14442
Giải năm
7353
Giải sáu
4969 - 4403 - 1793
Giải bẩy
134
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 6

1
2 4
2
1 3 5 6
4 9
8
2 8
3 4 6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 05,84,82,45,81,46,06,48,42,71,91,47,96,05,56,66,26,46
Giải đặc biệt
511205
Giải nhất
90084
Giải nhì
84182
Giải ba
67345 - 40681
Giải tư
24546 - 94906 - 26248 - 72842 - 49171 - 84391 - 88747
Giải năm
7296
Giải sáu
5205 - 9956 - 0866
Giải bẩy
226
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5 6

6

2 5 6 6 7 8
6
6
1
1 2 4
1 6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 94,11,46,17,05,34,52,54,07,47,11,50,59,37,04,13,09,98
Giải đặc biệt
422094
Giải nhất
96511
Giải nhì
49546
Giải ba
19017 - 19605
Giải tư
35634 - 07052 - 98354 - 85307 - 56447 - 19811 - 63950
Giải năm
4559
Giải sáu
8737 - 1504 - 3013
Giải bẩy
009
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 7 9
1 1 3 7

4 7
6 7
0 2 4 94 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 84,76,04,28,49,23,12,88,18,28,41,87,40,01,55,45,53,63
Giải đặc biệt
502884
Giải nhất
53976
Giải nhì
52404
Giải ba
44728 - 66149
Giải tư
81923 - 43912 - 94788 - 48018 - 01228 - 92241 - 89387
Giải năm
2140
Giải sáu
1201 - 9955 - 7145
Giải bẩy
853
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
2 8
3 8 8

0 1 5 9
3 5
3
6
4 7 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 41,37,01,43,89,46,06,00,85,08,43,55,23,66,47,37,99,06
Giải đặc biệt
636141
Giải nhất
91237
Giải nhì
64301
Giải ba
38543 - 17689
Giải tư
47546 - 72406 - 05600 - 60585 - 79108 - 17043 - 35255
Giải năm
9023
Giải sáu
7566 - 3347 - 4237
Giải bẩy
799
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 6 6 8

3
7 7
1 3 3 6 7
5
6

5 9
9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 06,28,10,89,34,22,02,27,28,32,35,52,33,00,51,12,81,15
Giải đặc biệt
954306
Giải nhất
32828
Giải nhì
04610
Giải ba
76389 - 55334
Giải tư
41022 - 53502 - 12627 - 22428 - 35032 - 13435 - 59452
Giải năm
4233
Giải sáu
5500 - 0151 - 9412
Giải bẩy
781
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 6
0 2 5
2 7 8 8
2 3 4 5

1 2


1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 59,50,01,80,96,73,93,30,25,06,35,02,30,06,72,19,50,64
Giải đặc biệt
327159
Giải nhất
68550
Giải nhì
51201
Giải ba
31080 - 76896
Giải tư
70673 - 04293 - 96430 - 05725 - 76306 - 54635 - 03802
Giải năm
2030
Giải sáu
0706 - 9872 - 4719
Giải bẩy
050
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 6 6
9
5
0 0 5

0 0 9
4
2 3
0
3 6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 48,61,06,41,74,05,72,84,56,34,65,73,91,08,90,08,76,83
Giải đặc biệt
594548
Giải nhất
38761
Giải nhì
83506
Giải ba
06741 - 49574
Giải tư
95405 - 52672 - 49984 - 31156 - 51234 - 27765 - 64573
Giải năm
4691
Giải sáu
1108 - 1990 - 0808
Giải bẩy
276
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6 8 8


4
1 8
6
1 5
2 3 4 6
3 4
0 1

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 25,42,88,93,72,22,52,07,20,39,13,44,71,84,57,51,04,32
Giải đặc biệt
265325
Giải nhất
28442
Giải nhì
17588
Giải ba
77993 - 20872
Giải tư
14822 - 17752 - 67007 - 10020 - 39039 - 90413 - 16444
Giải năm
1571
Giải sáu
8684 - 3257 - 1551
Giải bẩy
204
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
3
0 2 5
2 9
2 4
1 2 7

1 2
4 8
3

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 88,04,54,65,59,44,10,61,63,59,99,79,76,86,41,89,69,38
Giải đặc biệt
223988
Giải nhất
14304
Giải nhì
57954
Giải ba
29665 - 52259
Giải tư
27244 - 66610 - 64461 - 91663 - 81259 - 50799 - 54279
Giải năm
0376
Giải sáu
1586 - 6841 - 2789
Giải bẩy
369
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0

8
1 4
4 9 9
1 3 5 9
6 9
6 8 9
9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 62,69,88,18,83,68,46,72,67,48,90,95,77,62,60,52,56,13
Giải đặc biệt
468462
Giải nhất
40969
Giải nhì
20588
Giải ba
26018 - 72483
Giải tư
29568 - 26246 - 05672 - 19267 - 00148 - 34090 - 12695
Giải năm
0377
Giải sáu
6762 - 2460 - 8152
Giải bẩy
056
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 8


6 8
2 6
0 2 2 7 8 9
2 7
3 8
0 5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 31,21,85,59,16,26,37,65,46,62,39,48,25,51,70,28,95,08
Giải đặc biệt
226231
Giải nhất
40821
Giải nhì
77285
Giải ba
28159 - 44916
Giải tư
65026 - 21637 - 05965 - 24946 - 85762 - 47939 - 40048
Giải năm
1625
Giải sáu
3351 - 4070 - 7028
Giải bẩy
595
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6
1 5 6 8
1 7 9
6 8
1 9
2 5
0
5
5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 39,40,34,70,65,24,63,99,42,76,93,78,64,42,30,80,91,21
Giải đặc biệt
043039
Giải nhất
22740
Giải nhì
92734
Giải ba
12970 - 18965
Giải tư
57824 - 61963 - 53899 - 53242 - 30676 - 24193 - 25678
Giải năm
2764
Giải sáu
2842 - 9730 - 3480
Giải bẩy
591
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1 4
0 4 9
0 2 2

3 4 5
0 6 8
0
1 3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 68,48,70,80,83,41,89,98,01,63,94,15,29,95,16,06,14,90
Giải đặc biệt
868768
Giải nhất
15248
Giải nhì
23270
Giải ba
22880 - 85283
Giải tư
57641 - 92289 - 05298 - 78201 - 67763 - 39894 - 16415
Giải năm
4029
Giải sáu
3695 - 7816 - 8606
Giải bẩy
414
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6
4 5 6
9

1 8

3 8
0
0 3 9
0 4 5 8

rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa