Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê tần suất kiểu ô hướng dẫn xem thống kê tần suất lô kiểu ô của kết quả xổ số miền Bắc
Bảng thống kê loto này giúp bạn theo dõi được tần suất xuất hiện của các cặp số loto một cách chi tiết nhất. Dựa trên các thông kê đó bạn có thể thống kê cặp số nào sắp ra và ra trong khoảng nào?.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy thống kê 3 cặp lotto đẹp + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: NGON Mã tỉnh gửi 8577
Lấy thống kê 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: NGON Mã tỉnh gửi 8677
Lấy thống kê 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: NGON Mã tỉnh gửi 8777

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Xem theo chiều dọc      Xem theo chiều ngang 
Chọn tỉnh/thành:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Hiện tại bạn đang tra cứu 100 lần mở thưởng. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP được tra cứu tối đa 100 lần mở thưởng. Khách thường tra cứu được tối đa 20 lần
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2023-03-30     1             2                         1 1     1               1   1     1     1           1     1         2                                         1         1 1                         1      
2023-03-23 2             2                                 1                   1                                   1             2               1   1       1       1   1 1 1         1                   1      
2023-03-16           1     1     1 1     1           1 1 1                     1                     1           1   1           1           1         1                                     1       1         1  
2023-03-09         1       1                     1                                   1 1             1 2               1         1 1               1       1               1 1     1                 1       1    
2023-03-02 2               1   1             1     1                                     1                     1 1 1           1         1         2                         1             1               1 1    
2023-02-23     1 1     1             1                       1 1   1 1                                     1           1 1     2 1                 1   2                                       1                  
2023-02-16         1     1               1   1           1                               1   1   1                       2       1           1 1 1             1     1           1                     1          
2023-02-09     1   2                                                 1                                 1   1                     1       1     1 1     1                 1 1   1             1 1     1     1      
2023-02-02     2                 1             1                   1       1 1 1   1           1   2                                 1                   1           1                       1       1       1    
2023-01-26 1               1         1       1                       1       2     1   1     1             1           1                                     1                 1   1 1       1     1              
2023-01-19       1             1       1     2                 1   1 1               1   1             1   1     1                       1             1                         1   1                 1          
2023-01-12 1     1           1             1     1                                 1                 3               1           2                           1     1       1     1     1 1                        
2023-01-05     1                             1           1             2 1       1     1         1             1                         1                 1                   1     1             2     1       1
2022-12-29   1           1     1       1   1   1 1     1                       2       1             1       1           2                                 1                               1         1            
2022-12-22     1           1     1         1   1 1 1           1       1                                               1                   1 1                   1   1     1           2               1          
2022-12-15   1       2   1   1       1             1                               2             1   1 2                       1       1       1                           2                                      
2022-12-08 1           1 1       2 1     1                                                     1 1           1           1         1     2                                     1       1         1   1            
2022-12-01                       1         1                     1       1           1 1 1                           1       1             1   1     1   1             1       1             1   1             1  
2022-11-24                       1             1   2       1       1           1         2 1                       1             1     1           1                     1       1                     1         1
2022-11-17           1     1               1         1               1 1   2       1       1                             1                                 2   2       1                   2                      
2022-11-10             1           1       1                     1   1 1       2               1             1                 1                 1                   1           1           1       1   1     1  
2022-11-03   1                   1   1     1             1       1     1                     1                 1               1 2             1   1   1           1         1               1                    
2022-10-27             1 1       1               1                         1 1   1       1                   2     2                   1                 1 1                 1             1               1      
2022-10-20       1           1 2           1     1         1                                                 1                                   1           1           1           1   1   1         1 1 1   1  
2022-10-13       1       1                         1 1             1         1     1       1                 1       1         1   1                     1           1 1                   1 1             1      
2022-10-06 1   1     1                     1 1                 1     1                 1                       1             1       1               1                   1 1         1   1                 1     1
2022-09-29 2   1                               1           1       1             1 1   2           1     1 1                                     1                           1       1           1 1              
2022-09-22                         1       2   1                     1   1   1         1     1 2   1               1         1                                                       2           1       1        
2022-09-15         1               1     1       1 1 1                   1 1 2       1                   1                                 1 1   1                                                 1         2    
2022-09-08                   1         1 1                   1           1         1               1           1         1   1         1         1           1           1         1     1               1       1
2022-09-01       1   1                                           1 1     1       1   1 1     1       1       1       1 1             1                                               1       1       1           1
2022-08-25                           1 1                       1         1   1 1       1 1 1                   1     1 1                       2         1     1                                   1       1      
2022-08-18       1     2                 1   1     1             1   1         1             1     1         1         1   1         1                                                 1       1         1        
2022-08-11           1 1     2                 1     1         2                 1             1   1   1                 1 1 1                                                       1   1   1                    
2022-08-04       1   1                           1   1   1           1   1 1       1       1     1         1     1     1       1             1                               1                                   1
2022-07-28     1 2             1             1           1   1   1     1             1           1       1                     1                           1         1                       2             1      
2022-07-21             1                           1       1           1         1             1       1           2       1   1     1             1     1   1                 1               1         1        
2022-07-14   1             1       1         1 1   1                 1                     1                                   2                   1 1               1             1         1         1     1   1
2022-07-07         1               1                               2                       1       1           1           1       1             1     1   1               1       1 1   1 1 1                    
2022-06-30                                 1     1       1       1       1                 3           1               1   2                         2     1                                       1 1   1        
2022-06-23         1   1           1           1 1   1   2                     1     1               1                     1       1           1                         1                       1   1   1        
2022-06-16                   2                           1   1                       1   1                           1                 1     1   1                           2     1       2   1     2            
2022-06-09                 1             1             1               1                   1 1       2                   1       1   1   1       1         1 1 1           1           1                          
2022-06-02           1           1     1         1     1     1   1       1         1           1             1     1           1     1                           1 1                 1                         1  
2022-05-26               1           1 1 1             1                         2   1 1         1                   1       1           1   1         1               1                   1                     1
2022-05-19     1       1   2         1   1       1   1   1       1                                                       1   1                 1   1                       1           1             1   1        
2022-05-12                   1     1                     1             1                         1   1 1       1   1               1               3           1 1       1 1                                 1    
2022-05-05 1           1 1             1       1     2       1   1           1                       1                                             1                       1     1 1     1   1               1    
2022-04-28   1               1               2         2       1 1   1 1         1       1         1           1     1 1   1                                                                       1              
2022-04-21 1                         1                                     1     1               2               1                         1 1         1   1   1           1   1         1               2     1  
2022-04-14             1     1 1     1                 1                               1     1           1                 1 3     1 1           1               1   1             1                              
2022-04-07     1     1                         1                     1 1             1         1   1           1 1   1   1 1                                                       1               1 1       1   1
2022-03-31   1       1               2 1   1       1       1                                     1     1       1                               1     1                   1       1             1           1     1
2022-03-24 1       1                           1         1         1       1       1                               1     1   1     1         1       1 1             1       1   1           1                    
2022-03-17       1                                   1                   1             1     1   1   1       1   1     1 1                             1   1       1                   2         1             1  
2022-03-10 2                                                                   2       1             2                           1           1 2                                     1 1 2   1           1       1
2022-03-03         1             1     1             2         1                     1     1               1   1   1     1         2                         1   1                             1               1  
2022-02-24   2                         1                     1   1                                               1             2     1         1 1   1 1           1                 1           1 1         1    
2022-02-17     2     1   1                     1 1                               1           1       1         1       1               1                   1 1           1                   1               1   1
2022-02-10 1   1   2                             1   1             1                         1             1         1       1                 2                         1 1                   1 1 1              
2022-02-03 2 1     1           1 1   1   1                             1                       1               1     1         1                         1             1             1 1         1                
2022-01-27           1                 1       1                         1       1                 1         1 1           1                           1 2           1                   2     1       1     1    
2022-01-20                         1 1           1   1                           1                 1             1     1                 1               1                 1     1       1             1 2   1